Dziennik elektroniczny

Dostęp do dziennika elektronicznego, rodzice i kursanci otrzymują w dniu podpisania umowy. Umowa jest podpisywana elektronicznie na zebraniu organizacyjnym we wrześniu.

W dzienniku elektronicznym rodzice mogą dokonywać płatności za zajęcia jednym kliknięciem, zgłaszać nieobecności dziecka, kontrolować prace domowe i wyniki z prac pisemnych i ustnych swoich pociech.

Za pomocą dziennika elektronicznego rodzice są także informowani o nieobecności lektora, zajęciach odwołanych, odrabianych lub dodatkowych, a także o zastępstwach.

W tym roku szkolnym zaczynamy współpracę z platformą edukacyjną EDUSKY, dlatego we wrześniu wszyscy rodzice i starsi uczniowie otrzymają dostęp do Aplikacji Mobilnej EduSky.

logo edusky