Szkoła języka angielskiego – Pabianice

Blue School to założona w 2018 roku szkoła języka angielskiego w Pabianicach. Pomysłodawcą i założycielem szkoły jest Marlena Nowak-Czestkowska, która w pracy lektora, nauczyciela języka angielskiego wykorzystuje wieloletnie doświadczenie i wiedzę – także z zakresu kursów animacji. Ukończyła Filologię angielską z przygotowaniem pedagogicznym na Uniwersytecie Wrocławskim, od 2022 r. jest egzaminatorem maturalnym, a także absolwentką podyplomowych studiów na kierunku Business English.

Dzięki odpowiednio dobranemu podejściu do każdego kursanta, do Blue School uczęszczają uczniowie szkół podstawowych i średnich, a także osoby dorosłe z Pabianic. W szkole języka angielskiego skorzystać można także z korepetycji indywidualnych, które pozwalają na skupienie się wokół potrzeb kursanta, wytłumaczeniu i przerobieniu materiału oraz utrwaleniu przerabianych treści.

 

grupa młodzieży ucząca się języków

Nauka wykorzystująca nowoczesne technologie

Od roku szkolnego 2021/2022 szkoła języka angielskiego z Pabianic Blue School uczy za pomocą TIK (Technologia informacyjno-komunikacyjna w edukacji) wykorzystując nowoczesne aplikacje, programy i narzędzia. Dzięki tej technologii zajęcia są bardziej atrakcyjne i motywujące. Każdy kursant podczas zajęć korzysta z własnego tabletu (udostępnionego na czas zajęć przez szkołę), rysiku, słuchawek, tablicy interaktywnej oraz tabletu graficznego. Przy włączeniu nowoczesnych technologii do prowadzonych kursów nie zapominamy o tradycyjnych, sprawdzonych metodach nauki. Kładziemy nacisk na czytanie, słuchanie i pisanie zgodnie z zasadą „Practice makes perfect” – czyli „Praktyka czyni mistrza”.

Współpraca z British Council – egzaminy Cambridge English

british logoOd 2020 roku współpracujemy z British Council. Otrzymaliśmy status dla szkół językowych Preperation Centre i przygotowujemy do międzynarodowych egzaminów Cambridge tj.: YLE Starters, YLE Movers, YLE flyers, KET (A2), PET (B1), B2 First (FCE), C1 Advanced (CAE), C2 Proficiency (CPE), a także wszystkie egzaminy Business English. Oferujemy zajęcia i kursy z zakresu przygotowania do egzaminów Cambridge – egzaminy Cambridge English Qualifications są uznawane przez szkoły, uniwersytety oraz pracodawców z sektora prywatnego i publicznego we wszystkich krajach anglojęzycznych. Są bezterminowe, czyli po ich zdaniu są ważne przez całe życie. Zdany egzamin Cambridge English daje honorowany na całym świecie certyfikat, potwierdzający znajomość języka angielskiego zgodny ze Skalą Poziomów Rady Europy (CEFR).

 

dywan onevo

Magiczny dywan Onevo

W naszej ofercie pojawił się tzw. Magiczny dywan, czyli dywan interaktywny. Dzięki niemu, dzieci i młodzież rozwiną koordynację wzrokowo-ruchową, zdolności motoryczne oraz wyobraźnię. Obszerny zakres tematów, a także dostęp do personalizowanych quizów to gwarancja wsparcia dla uczniów z każdego szkolnego przedmiotu - od języka angielskiego i polskiego, przez historię, muzykę, plastykę, przyrodę i geografię, aż po nauki ścisłe, wśród których nie zabrakło matematyki, informatyki, biologii, fizyki i chemii. 

Wykorzystanie magicznego dywanu na lekcjach angielskiego to gwarancja nie tylko atrakcyjnych zajęć, dobrej zabawy, radosnej atmosfery, ale także NAUKA, czyli słownictwo, gramatyka, konwersacje.